دانشگاه جان اوانجلیتسا پورکین

دانشگاه جان اوانجلیتسا پورکین

  دانشگاه جان اوانجلیتسا پورکین در حال حاظر تنها دانشگاه دولتی در منطقه Usti (جمهوری چک)می باشد.دانشگاه جان اوانجلیتسا پورکین در سال 1991 تاسیس شده است,ولی ذر حال حاظر این دانشگاه پیشرفت های زیادی داشته است که در حال حاظر هفت دانشکده دارد.   دانشکده های دانشگاه جان اوانجلیتسا پورکین 1- دانشکده مطالعات اقتصادی و اجتماعی دانشگاه جان اوانجلیتسا پورکین 2- دانشکده هنرهای علمی و ...
×