دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین

دانشگاه پزشکی دانتسک اوکراین

یکی از دانشگاه معتبر اوکراین و اروپا دانشگاه پزشکی دانتسک می باشد که در سال ۱۹۳۰ تاسیس شده است و از نظر رتبه جهانی در بین دانشگاه ها رتبه ی 600 دارد. این دانشگاه دارای اساتید خوب برای اموزش به دانشجویان می باشد. دانشجویان زیادی از سراسر جهان خصوصا اروپا به این دانشگاه مراجعه می کنند.یکی از نکته های قابل ذکر ...
×