دانشگاه پزشکی چرنیگیو اوکراین

دانشگاه پزشکی چرنیگیو اوکراین

دانشگاه پزشکی چرنیگیو در سال ۱۹۴۴افتتاح شده است ورتبه جهانی آن در بین دانشگاه ۵۲۴۹  می باشد. اگر قصد تحصیل در این دانشگاه را دارید شما باید قبل از ثبت نام در دانشگاه در دوره ی پری مدیکال (دوره پیش دانشگاهی)شرکت کنید که 9 ماه طول می کشد و پس از قبولی در این دوره می توانید در دانشگاه پزشکی چرنیگیو اوکراین ...
×