آکادمی دولتی دامپزشکی ویتبسک بلاروس

آکادمی دولتی دامپزشکی ویتبسک بلاروس

یکی از آکادمی های قدیمی کشور بلاروس آکادمی دولتی دامپزشکی ویتبسک بلاروس می باشد این آکادمی در زمینه دامپزشکی و دام پروری و علوم دامی دانشجو می پذیرید. رشته های تحصیل در آکادمی دولتی دامپزشکی ویتبسک بلاروس 1-دامپزشکی 2- بهداشت دام 3-فن اوری تولیدات حیوانی4-بیماری پرندگان 5-باکتری شناسی 6- ویروس شناسی دام 7- بیماری های خوکی مدت زمان تحصیل در این رشته ها ...
×