دانشگاه پزشکی انگلستان

دانشگاه پزشکی انگلستان

  بسیاری از افراد که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور دارند ,رشته های پزشکی در انگلستان را مد نظر دارند .زیرا دانشگاه های پزشکی انگلستان در بین دانشگاه های جهان در رنکینک بالا قرار دارند .از نظر وزارت بهداشت ایران دانشگاه های پزشکی این کشور معتبر می باشند. تحصیل در رشته پزشکی در انگلستان ,بسیار مناسب و بازار کار و ...
×