دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین

معروف ترین دانشگاه در رشته دندان پزشکی در کشور اوکراین دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا می باشد که از نظر وزارت بهداشت ایران هم معتبر می باشد. زبان تدریس در دانشگاه علوم پزشکی پولتاوا اوکراین روسی و انگلیسی می باشد ,اگر شما قصد تحصیل در این دانشگاه دارید با یادگیری زبان روسی می توانید شهریه  کمتر نسبت به تحصیل با زبان انگلیسی ...
×