دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین در سال  ۱۸۰۵ تاسیس شده است که رتبه جهانی این دانشگاه  ۸۶۷۳می باشد. یکی از شرایط جذب دانشجو در دانشگاه خارکف اوکراین نمره قبولی در آزمون پری مدیکال(پیش دانشگاهی )می باشد که باید قبل از ورود به دانشگاه در این دوره شرکت کنند ,سپس بعد گذراندن این دوره می توانند به راحتی در دانشگاه خارکف اوکراین ...
×