دانشگاه علوم پزشکی شهر کلوژ رومانی

دانشگاه علوم پزشکی شهر کلوژ رومانی

دانشگاه های رومانی : شهر کلوژ  در مرز مجارستان واقع شده است و زیباترین و اروپایی ترین شهر رومانی محسوب می‎شود. امکانات رفاهی، فروشگاه‎ها و فرودگاه بین المللی در شهر موجبات آسایش دانشجویان خارجی را فراهم نموده تا جایی که امروزه در هر سال 1000 دانشجو در دانشگاه بین المللی شهر کلوژ مشغول به تحصیل هستند. دانشجویان به طور مداوم در ...
×