مدارس بین المللی مجارستان

مدارس بین المللی مجارستان

  شما دانش آموزانی که قصد تحصیل در خارج از کشور دارید می توانید در مدارس بین المللی مجارستان ادامه تحصیل بدهید. سه مدرسه ی بین المللی مجارستان به نام های:مدرسه بین المللی انگلیسی بوداپست مجارستان ، مدرسه بی ام ای مجارستان و مدرسه بین المللی آمریکایی مجارستان که به زبان انگلیسی دروس تدریس می شود.   مدرسه بی ام ای مجارستان یکی از بهترین ...
×