ادامه تحصیل در مقطع دکترا کشور مالزی

ادامه تحصیل در مقطع دکترا کشور مالزی

  شما دانشجویانی که برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا کشور مالزی را انتخاب کرده اید ,اطلاعات تحصیلی در این مقطع را بخوانید.در مقطع دکترا در کشور مالزی مدت زمان تحصیل سه سال می باشد. تحصیل در مقطع دکترا کشور مالزی به سه صورت امکان پذیر می باشد: 1- فقط كلاس:در این مرحله دانشجویان باید واحد های درسی را به صورت عملی و ...
×