دانشگاه FH Joanneum اتریش

دانشگاه FH Joanneum اتریش

  یکی از بزرگترین دانشگاه اتریش دانشگاه FH Joanneum می باشد که در سه شهر شهرگراتس، کاپفنبرگ و اشتایرمارک شعبه های این دانشگاه می باشد.در کالج بزرگ اتریس دانش آموزان و دانشجویان 36 کشور بزرگ دنیا در حال تحصیل می باشند. دانشگاه FH Joanneum اتریش در حال حاظر در 6 رشته و دو سطح کارشناسی (لیسانس)و کارشناسی ارشد (فوق لیسانس) دانشجو می ...
×