تحصیل در دانشگاه راسکین انگلستان

تحصیل در دانشگاه راسکین انگلستان

    یکی از بزرگترین دانشگاه های شرق انگلستان ,دانشگاه راسکین می باشد که با 31000 دانشجو در حال تدریس به دانشجویان متقاظی تحصیل در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد می باشد.کادر آموزشی مجرب این دانشگاه مثال زدنی می باشد که هدف آنها برنامه ریزی و تدریس صحیح به دانشجویان می باشد. دانشگاه راسکین انگلستان یکی از دانشگاه هایی می باشد که ...
×