اخذ اقامت ارمنستان

اخذ اقامت ارمنستان

  اخذ اقامت و مهاجرت به ارمنستان به دو صورت موقت و دائم انجام میگیرد.ما در این پست راه های گرفتن اقامت موقت به ارمنستان,راه های گرفتن اقامت دائم به ارمنستان بازگو می کنیم.   اقامت یک ساله در ارمنستان برای اخذ اقامت در ارمنستان به صورت موقت و یک ساله باید دلایل مستدلی برای ماندن در ارمنستان داشته باشید.شما می توانید از چهار ...
×