آزمون TEF برای ورود به دانشگاه های فرانسه

راهنمای تحصیلات در فرانسه:آن دسته از دانشجویانی که قصد دارند در دانشگاه های فرانسه و یا در دانشگاه های کانادا به ادامه تحصیل بپردازند می بایست ابتدا در آزمون TEF رتبه ی خوبی کسب کنند تا بتوانند وارد دانشگاه شوند. این آزمون یکی از مهمترین آزمون های شناخته شده برای زبان فرانسه است.

azmoon-sale

در صورتی که دانشجویی بتواند رتیه ی خوبی در این آزمون کسب کند نیازی نیست پیش از شروع به تحصیل در کلاس آمادگی زبان فرانسه شرکت کند و می تواند مسقیما در کلاس و رشته ی مورد نظر شرکت کند. اما در صورتی که در این آزمون نمره مورد نظر کسب نشود، تنها باید در کلاس های امادگی شرکت کنند.

این آزمون شامل سه بخش است که به صورت زیر طبقه بندی شده است:

  1. درک شفاهی
  2. درک نوشتاری
  3. جمله سازی

البته آزمون TEFaQ را نباید با آزمون TEF اشتباه گرفت چرا که این آزمون شبیه به هم هستند اما برای ورود به دانشگاه کبک ضروری می باشد