دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین

دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین در سال  ۱۸۰۵ تاسیس شده است که رتبه جهانی این دانشگاه  ۸۶۷۳می باشد.

یکی از شرایط جذب دانشجو در دانشگاه خارکف اوکراین نمره قبولی در آزمون پری مدیکال(پیش دانشگاهی )می باشد که باید قبل از ورود به دانشگاه در این دوره شرکت کنند ,سپس بعد گذراندن این دوره می توانند به راحتی در دانشگاه خارکف اوکراین تحصیل کنند.(مدت زمان دوره تحصیلی پری مدیکال ۹ ماه می باشد )

دانشجویانی که قصد تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی خارکف دارند می توانند با انتخاب رشته های زیر جذب دانشگاه بشوند:

۱-رشته پزشکی به دو زبان انگلیسی و روسی در مدت زمان ۶ سال

۲-رشته دندان پزشکی به دو زبان انگلیسی و روسی در مدت زمان ۵ سال

۳-رشته داروسازی به دو زبان انگلیسی و روسی در مدت زمان ۵ سال

۴-رشته پرستاری به دو زبان انگلیسی و روسی در مدت زمان ۴ سال

۵-رشته تخصصی پزشکی هم در این دانشگاه تحصیل می شود که بین ۴ تا ۶ سال زمان می برد.

 

ر دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین

هزینه های تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی خارکف اوکراین

هزینه تحصیل در رشته پزشکی به زبان روسی هر ترم ۱۶۰۰ دلار و به زبان انگلیسی در این رشته ترمی ۲۱۰۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در رشته دندانپزشکی به زبان روسی هر ترم ۱۹۸۰ دلار و به زبان انگلیسی در این رشته ترمی ۲۲۵۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در رشته پرستاری به زبان روسی هر ترم ۱۵۰۰ دلار و به زبان انگلیسی در این رشته ترمی ۲۰۰۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی به زبان های روسی هر سال ۳۵۰۰ دلار و در این رشته به زبان انگلیسی سالی ۴۲۰۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در دوره های تخصصی در رشته دندانپزشکی به زبان روسی سالی ۴۰۰۰ دلار می باشد و در این رشته به زبان انگلیسی سالی ۴۸۰۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در دوره ۹ ماه پری مدیکال(پیش دانشگاهی هر ترم ۲۲۰۰ دلار می باشد)

دو نکته قابل ذکر در هزینه های دانشگاهی هزینه بیمه دانشجو می باشد که هر سال ۱۲۰ دلار و دانشجویانی که در رشته دندان پزشکی در حال تحصیل باشند بعد از شرکت در دوره ی پری مدیکال باید سالی ۱۰۰ دلار اضافه پرداخت کنند.