دانشگاه توماس باتا جمهوری چک

یکی دیگر از دانشگاه معروف و معتبر کشور چک دانشگاه Tamas Bataکه بیش از ۱۲۰۰۰دانشجو در حال تحصیل در این دانشگاه و دانشکده های این کشور حضور دارند.

دانشگاه توماس باتا جمهوری چک

این دانشگاه که در سال ۲۰۰۱افتتاح شده و نام این دانشگاه هم از شخصی گرفته شده است,این شخص که یک کارخانه دار می باشد و کفش تولید میکند که نام و مارک کفش ها Zlin می باشد و در جهان معروف می باشد.

دانشگاه توماس باتا پنج دانشکده دارد که:دانشکده فناوری,دانشکده مدیریت و اقتصاد,دانشکده ارتباطات ,دانشکده انفور ماتیک کاربردی,دانشکده انسان شناسی برای تحصیل دانشجو می پذیرید.

در دانشگاه توماس باتا جمهوری چک هم به زبان انگلیسی و چک دروس تحصیل می شود ,اما دانشگاه با تاکید یادگیری به زبان انگلیسی به دانشجویان دارد.

این دانشگاه که در شهر zinقرار دارد ,جمعیت این شهر تقریبا ۸۱۰۰۰ می باشد که به دلیل صنعت کفش در جهان شهرت دارد.

در سال های ۲۰۰۷ – ۲۰۰۸ در این دانشگاه به دانشجویانی که معدل خوبی و استعداد بالایی داشته اند بورسیه تعلق گرفت که برای آنها  هزینه دو پرواز یک طرفه از طرف جمهوری چک تعلق گرفت.

 

برای اطلاعات بیشتر از تحصیل در این دانشگاه می توانید با ما تماس بگیرید.