معرفی دانشگاه UM در مالزی

دانشگاه های مالزی: دانشگاه مالایا که به دانشگاه UM شهرت دارد یکی از مهمترین دانشگاه های مالزی به شمار می رود که هر ساله تعداد قابل توجهی از آن فارغ التحصیل می شوند.

um

رشته های تحصیلی و مقاطعی که در این دانشگاه، ارائه می شود بی شمارند که توصیه می کنیم برای تحصیل به این دانشگاه نیز فکر کنید اما بهترین رشته های قابل پشتیبانی در این دانشگاه شامل شته های پزشکی‌، مهندسی‌، مدیریت، علوم اجتماعی و زبان شناسی‌ می شوند.

در سال های گذشته این دانشگاه در رتبه های عالی میان دانشگاه های دنیا رده بندی شده است. برای نمونه در سال ۲۰۱۱ رتبه ۱۶۷ دنیا را از آن خود کرده است و مدرک آن دارای اعتبار علمی است. انشگاه مالایا در منطقه “پتالینگ جایا” در جنوب غربی کوالالامپور پایتخت مالزی واقع شده است که این منطقه یک محله ی تجار نشین است و از نظر اقتصادی رونق دارد. بیمارستان دانشگاه um که مهمترین بیمارستان مالزی نیز به شمار می آید در این محل واقع شده است. مرکز خرید معتبر Mid Valley نیز در این منطقه ساخته شده است. هزینه تحصیل در هر ترم از ۲۰ هزار رینگ تا ۳۶ هزار رینگ می باشد که هر رینگ معادل ۷۵۰ تومان ایران می باشد.

این دانشگاه مورد تایید وزارت علوم ایران می باشد.