دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین

اگر شما قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور دارید می توانید در یکی از رشته های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین تحصیل کنید.این دانشگاه در سال ۱۹۹۴ تاسیس شده است که رتبه جهانی آن ۷۰۰ می باشد.

مدرک این دانشگاه برای وزرات علوم ایران معتبر نمی باشد ,تنها دانشگاه کشور اوکراین می باشد که به زبان انگلیسی تدریس می شود .این دانشگاه قدمت زیادی دارد که دومین دانشگاه علوم پزشکی اوکراین محسوب می شود.

اساتید خوب این دانشگاه مثال زدنی می باشد که داراي ۸۸ پروفسور و ۲۹۴ دانشيار و ۴۰۰ استاديار و بیش از ۵۰۰۰ دانشجو در این دانشگاه حضور دارند.

رشته های موجود در دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین

رشته ی پزشكي مدت زمان تحصیل برای کسب مدرک ۶ سال می باشد.

رشته ی دندانپزشكي مدت زمان تحصیل برای کسب مدرک ۵ سال می باشد.

رشته ی داروسازي مدت زمان تحصیل برای کسب مدرک ۵ سال می باشد.(فوق لیسانس)

رشته ی پرستاري مدت زمان تحصیل برای کسب مدرک ۴ سال می باشد.(لیسانس)

تحصیل در تخصصهاي پزشكي و دندانپزشكي ۳ تا ۶ سال می باشد.

دانشگاه علوم پزشکی لووف اوکراین

رشته های تخصصهای پزشکی شامل:طب داخلي(گوارش، قلب، دستگاه تنفسي) ، جراحي ، جراحي اعصاب ، اطفال،  زنان و زايمان ، بيماريهاي چشم، بيماريهاي كودكان، ارتوپدي و اورژانس، بيماريهاي عفوني و اپيدمي شناسي، بيماري سل ، مغز و اعصاب، بيماريهاي پوست و آميزشي، گوش و حلق وبيني، روانپزشكي، دستگاه ادراري و تناسلي، سرطان و تمور شناسي، غدد داخلي، طب هسته اي، طب اورژانس، جراحي فك و صورت، بهداشت كودكان، ارتودنسي، دندانپزشكي ارتوپديك، تكنولوژي تهيه دارو، تكنولوژي صنعتي تهيه دارو، اقتصاد دارو، بازاريابي پزشكي، داروسازي می باشد.

شرایط ورود برای دانشگاه هم قبولی در آزمون  پاتفك ميباشد.

شهریه های دانشگاه علوم پزشکی لووف

اگر شما قصد تحصیل به زبان روسی در رشته پزشکی دارید هر ترم ۳۱۰۰ دلار اما تحصیل در این رشته به زبان انگلیسی هر ترم  ۴۰۰۰ دلار می باشد.

اگر شما قصد تحصیل به زبان روسی در رشته دندانپزشكي دارید هر ترم ۳۸۵۰ دلار اما تحصیل در این رشته به زبان انگلیسی هر ترم ۴۵۰۰ دلار می باشد.

اگر شما قصد تحصیل به زبان روسی در رشته داروسازي دارید هر ترم ۳۱۰۰ دلار اما تحصیل در این رشته به زبان انگلیسی هر ترم ۴۰۰۰ دلار می باشد.

اگر شما قصد تحصیل به زبان روسی در رشته پرستاري دارید هر ترم ۲۵۰۰ دلار اما تحصیل در این رشته به زبان انگلیسی هر ترم ۳۵۰۰ دلار می باشد.

هزینه تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی هم بین ۳۵۰۰ دلار به زبان روسی و برای تحصیل به زبان انگلیسی ۴۵۰۰ می باشد.